Cíu iem

Tìm x:
a) (x+2)2+(x-1)2+(x-3)(x+3)-3x2=-8
b) 2021x(x-2020)-x+2020=0

Lấp La Lấp Lánh
12 tháng 10 2021 lúc 19:48

a) \(\Rightarrow x^2+4x+4+x^2-2x+1+x^2-9-3x^2=-8\)

\(\Rightarrow2x=-4\Rightarrow x=-2\)

b) \(\Rightarrow2021x\left(x-2020\right)-\left(x-2020\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(x-2020\right)\left(2021x-1\right)=0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=2020\\x=\dfrac{1}{2021}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Cíu iem
Xem chi tiết
Nguyễn Khôi Nguyên (^人^...
Xem chi tiết
Nguyễn Khôi Nguyên (^人^...
Xem chi tiết
Cíuuuuuuuuuu
Xem chi tiết
Trần Nam Khánh
Xem chi tiết
Cô Gái Mùa Đông
Xem chi tiết
Nguyễn Khôi Nguyên (^人^...
Xem chi tiết
Hồng Phong Nguyễn
Xem chi tiết
Cô Gái Mùa Đông
Xem chi tiết