Cíu iem

Tìm x:
a) (x+2)2+(x-1)2+(x-3)(x+3)-3x2=-8
b) 2021x(x-2020)-x+2020=0

Nguyễn Hoàng Minh
10 tháng 10 2021 lúc 17:04

\(a,\Rightarrow x^2+4x+4+x^2-2x+1+x^2-9-3x^2=-8\\ \Rightarrow2x=-4\\ \Rightarrow x=-2\\ b,\Rightarrow2021x\left(x-2020\right)-\left(x-2020\right)=0\\ \Rightarrow\left(2021x-1\right)\left(x-2020\right)=0\\ \Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x-2020=0\\2021x-1=0\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=2020\\x=\dfrac{1}{2021}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Cíu iem
Xem chi tiết
Nguyễn Khôi Nguyên (^人^...
Xem chi tiết
Nguyễn Khôi Nguyên (^人^...
Xem chi tiết
Cíuuuuuuuuuu
Xem chi tiết
Trần Nam Khánh
Xem chi tiết
Cô Gái Mùa Đông
Xem chi tiết
Nguyễn Khôi Nguyên (^人^...
Xem chi tiết
Hồng Phong Nguyễn
Xem chi tiết
Cô Gái Mùa Đông
Xem chi tiết