Cíuuuuuuuuuu

Rút gọn:
a) A=(5-2x)2-4x(x-5)
b) B= (4-3x)(4+3x)+(3x+1)2
c) C= (x+1)3-x(x2+3x+3)
d) D=(2021x-2020)2-2(2021x-2020)(2020x-2021)+(2020x-2021)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
7 tháng 9 2021 lúc 13:22

a: \(A=\left(2x-5\right)^2-4x\left(x-5\right)\)

\(=4x^2-20x+25-4x^2+20x\)

=25

b: \(B=\left(4-3x\right)\left(4+3x\right)+\left(3x+1\right)^2\)

\(=16-9x^2+9x^2+6x+1\)

=6x+17

c: \(C=\left(x+1\right)^3-x\left(x^2+3x+3\right)\)

\(=x^3+3x^2+3x+1-x^3-3x^2-3x\)

=1

d: \(D=\left(2021x-2020\right)^2-2\left(2021x-2020\right)\left(2020x-2021\right)+\left(2020x-2021\right)^2\)

\(=\left(2021x-2020-2020x+2021\right)^2\)

\(=\left(x+1\right)^2\)

\(=x^2+2x+1\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Mỹ Chi
Xem chi tiết
Nguyễn Khôi Nguyên (^人^...
Xem chi tiết
Nguyễn Khôi Nguyên (^人^...
Xem chi tiết
thương ngọc
Xem chi tiết
Cô Gái Mùa Đông
Xem chi tiết
Trần Mỹ Chi
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Thảo
Xem chi tiết
Cíuuuuuuuuuu
Xem chi tiết
Tuyết Ly
Xem chi tiết