thương ngọc

Tìm x biết:2021-x+2021x(1-2020x)=0

 

hưng phúc
8 tháng 10 2021 lúc 18:37

2021 - x + 2021(x - 2020x) = 0

<=> 2021 - x + 2021 - 4082420 = 0

<=> -x - 4082420 = 0

<=> x = -4082420

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Cíuuuuuuuuuu
Xem chi tiết
Hoài Phương Nguyễn
Xem chi tiết
Trần Mỹ Chi
Xem chi tiết
Hoang Phương Nguyên
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng	Lan
Xem chi tiết
Trần Mỹ Chi
Xem chi tiết
Cô Gái Mùa Đông
Xem chi tiết
TFBoys _ Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Phan Văn Dũng
Xem chi tiết