Hoang Phương Nguyên

tìm x

a) 2021-1+2022x(1-2021x)=0

b)(x+2)2-x2(x-6)-5=0

Nguyễn Hoàng Minh
24 tháng 10 2021 lúc 16:51

\(a,Sửa:2021x-1+2022x\left(1-2021x\right)=0\\ \Leftrightarrow\left(2021x-1\right)\left(1-2022x\right)=0\\ \Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\dfrac{1}{2021}\\x=\dfrac{1}{2022}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Cíuuuuuuuuuu
Xem chi tiết
Hoài Phương Nguyễn
Xem chi tiết
Hùng Phan Đức
Xem chi tiết
TFBoys _ Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Quynh Tram Nguyenn
Xem chi tiết
Loan Tran
Xem chi tiết
thương ngọc
Xem chi tiết
vân nguyễn
Xem chi tiết
nguyễn phương linh
Xem chi tiết