Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 243
Số lượng câu trả lời 68
Điểm GP 3
Điểm SP 14

Người theo dõi (3)

huythithi
huy0

Đang theo dõi (2)

Sahara