Chu Hải Phong

Tìm hai số có tổng bằng 4104. Biết rằng, nếu xoá chữ số 1 ở hàng đơn vị của số lưosn thì được số bé

Nguyễn Lê Phước Thịnh
7 tháng 12 2023 lúc 0:01

Khi xóa 1 chữ số ở hàng đơn vị của số lớn thì được số bé nên tổng của số lớn khi trừ đi 1 đơn vị và số bé là:

4104-1=4103

Khi xóa 1 chữ số ở hàng đơn vị của số lớn thì được số bé nên số lớn khi trừ đi 1 sẽ gấp 10 lần số bé

Tổng số phần bằng nhau là 1+10=11(phần)

Số bé là \(4103\cdot\dfrac{1}{11}=373\)

Số lớn là 4104-373=3731

Bình luận (0)
Akai Haruma
7 tháng 12 2023 lúc 0:01

Lời giải:
Gọi số bé là $A$ thì số lớn là $\overline{A1}$

Theo bài ra ta có:

$A+\overline{A1}=4104$

$A+A\times 10+1=4104$

$A\times 11+1=4104$

$A\times 11=4104-1=4103$

$A=4103:11=373$

Vậy hai số cần tìm là 373 và 3731

Bình luận (0)
Ngô Hương Giang
7 tháng 12 2023 lúc 21:39

Số bé;373

Số lớn: 3731

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
kỳ ngô mạnh
Xem chi tiết
kỳ ngô mạnh
Xem chi tiết
nguyễn ngọc anh
Xem chi tiết
Đỗ Hải Đăng
Xem chi tiết
ღսse fruking( ɻεam вáo c...
Xem chi tiết
hồng vũ
Xem chi tiết
Công ty Sao Việt
Xem chi tiết
кαвαиє ѕнιяσ
Xem chi tiết
Chu Diệu Linh
Xem chi tiết