кαвαиє ѕнιяσ

Tìm hai số có tổng bằng 950 , biết rằng nếu xóa đi chữ số 4 ở hàng đơn vị của số lớn thì được số bé .

Sunn
4 tháng 6 2021 lúc 11:37

Xóa đi chữ số 4 ở hàng đơn vị của số lớn thì được số bé tức là số bé bằng 10 lần số lớn + 4 đơn vị

                      Ta có sơ đồ:  Số lớn: I---I---I---I---I---I---I---I---I---I---I

                                            Số bé : I---I

 Tổng của 9 phần số lớn và 1 phần số bé là:

            950 - 4= 946 

  Tổng số phần bằng nhau là:

            10+1=11(phần)

   Số bé là:

             946 : 11 =86

                       Đáp số: Số bé: 86

                                     Số lớn: 864

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Mai Trúc Linh
Xem chi tiết
oOo
Xem chi tiết
Đường Khánh Linh
Xem chi tiết
Đỗ Hải Đăng
Xem chi tiết
Đỗ Kim Quỳnh
Xem chi tiết
kỳ ngô mạnh
Xem chi tiết
nguyễn ngọc anh
Xem chi tiết
Mai Linh
Xem chi tiết
Phước Lộc
Xem chi tiết