Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 156
Số lượng câu trả lời 991
Điểm GP 1
Điểm SP 387

Người theo dõi (59)

Đang theo dõi (177)

Nguyễn Mai Lan
Chu Diệu Linh
Khánh ly Đoàn
Mirajean Strass