hồng vũ

: Tìm hai số có tổng là 107. Biết rằng nếu xoá đi chữ số 8 ở hàng đơn vị của số lớn ta được số bé.

❄Người_Cao_Tuổi❄
3 tháng 5 2022 lúc 10:12

REFER

]

Nếu số lớn có lớn hơn hoặc bằng 3 chữ số thì số bé có hơn 2 chữ số và Tổng 2 số lớn hơn 110, trái với đề bài

Do đó, số lớn có 2 chữ số, số bé có 1 chữ số.

Gọi số bé là x thì số lớn là x8. và tổng: x8 + x = 107

<=> 10x + 8 + x = 107

<=> 11x = 99

<=> x = 9

Vậy số lớn là 98; số bé là 9.

Bình luận (0)
giàng hương giang
3 tháng 5 2022 lúc 10:13

Số bé là: (107-8) : 11 = 9

Số lớn là: 107 - 9 = 98

Đáp số: 98 và 9

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Chu Diệu Linh
Xem chi tiết
Trần Anh Tú
Xem chi tiết
Name
Xem chi tiết
hà anh bùi
Xem chi tiết
Đỗ Hải Đăng
Xem chi tiết
Ducmanh Le
Xem chi tiết
ღսse fruking( ɻεam вáo c...
Xem chi tiết
Bùi Thiên Phúc
Xem chi tiết
Hoang Ngoc Bao Minh
Xem chi tiết