Công ty Sao Việt

tìm hai số có hiệu là 385,biết rằng,xoá chữ số7 ở hàng đơn vị của số lớn thì được số bé.

Công ty Sao Việt
7 tháng 10 2021 lúc 13:25

mọi người làm hộ mình

 

Bình luận (2)
Khang Đặng Sỹ
7 tháng 10 2021 lúc 13:32

Vì nếu xóa đi số 7 ở hàng đơn vị của số lớn thì đc số bé nên số lớn gấp 10 lần số bé và 7 đơn vị

Ta coi số lớn là 10 phần và 7 đơn vị 

=> số bé bằng 1 phần

Số lớn là : (385 - 7) : (10 - 1) x 10 + 7 

                = 427

Vậy ta suy ra được số bé bằng 42 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
an phùng
Xem chi tiết
ღսse fruking( ɻεam вáo c...
Xem chi tiết
Mai Linh
Xem chi tiết
Phước Lộc
Xem chi tiết
Nguyen thu tra
Xem chi tiết
Trần Thị Bảo Trân
Xem chi tiết
Nguyễn Thái Bảo
Xem chi tiết
Đỗ Hải Đăng
Xem chi tiết
Phạm Đào Trà My
Xem chi tiết