Bánh Bao Nhân Thịt

Tìm các bộ số nguyên x, y, z biết x + y - z = 6 và x^3 + y^3 - z^3 = 414


Các câu hỏi tương tự
Minz Ank
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phương Anh
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Phượng Hoàng Lửa
Xem chi tiết
Cô Gái Mùa Đông
Xem chi tiết
Tiểu Lí
Xem chi tiết
Phạm Tường Lan Vy
Xem chi tiết
Hiền Diệu
Xem chi tiết
Hoàng Minh Phong
Xem chi tiết