Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nam Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 82
Số lượng câu trả lời 94
Điểm GP 11
Điểm SP 139

Người theo dõi (11)

SSSSSS
W
W
ADSVN. VN
Nguyễn An Thư

Đang theo dõi (6)

inuyasha
Quoc Tran Anh Le
Nguyễn An Thư
ADSVN. VN