Hải Đăng Nguyễn

Thế nào là cơ quan

Minh Hồng
8 tháng 12 2021 lúc 15:05

Tham khảo

Trong sinh học, cơ quan là tập hợp các mô cùng thực hiện một chức năng chung. Tập hợp các cơ quan theo một hệ thống được gọi  hệ cơ quan. Ở thực vật, các cơ quan chính  rễ, thân, lá, cơ quan sinh sản. Ở động vật, có các hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ sinh sản...

Bình luận (1)
Chanh Xanh
8 tháng 12 2021 lúc 15:05

Tham khảo

Trong sinh học, cơ quan là tập hợp các mô cùng thực hiện một chức năng chung. Tập hợp các cơ quan theo một hệ thống được gọi  hệ cơ quan. Ở thực vật, các cơ quan chính  rễ, thân, lá, cơ quan sinh sản. Ở động vật, có các hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ sinh sản...

Bình luận (0)
๖ۣۜHả๖ۣۜI
8 tháng 12 2021 lúc 15:05

Tham khảo

Trong sinh học, cơ quan là tập hợp các mô cùng thực hiện một chức năng chung. ... Tập hợp các cơ quan theo một hệ thống được gọi  hệ cơ quan

Bình luận (1)
lạc lạc
8 tháng 12 2021 lúc 15:05

tk

 cơ quan là tập hợp các mô cùng thực hiện một chức năng chung. Tập hợp các cơ quan theo một hệ thống được gọi  hệ cơ quan. Ở thực vật, các cơ quan chính  rễ, thân, lá, cơ quan sinh sản. Ở động vật, có các hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ sinh sản...

Bình luận (0)
Đại Tiểu Thư
8 tháng 12 2021 lúc 15:05

Trong sinh học, cơ quan là tập hợp các mô cùng thực hiện một chức năng chung. Tập hợp các cơ quan theo một hệ thống được gọi  hệ cơ quan. Ở thực vật, các cơ quan chính  rễ, thân, lá, cơ quan sinh sản. Ở động vật, có các hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ sinh sản...

Bình luận (1)
RimyêuTrai2D
8 tháng 12 2021 lúc 15:07

Tham khảo

Trong sinh học, cơ quan là tập hợp các mô cùng thực hiện một chức năng chung. Tập hợp các cơ quan theo một hệ thống được gọi là hệ cơ quan. Ở thực vật, các cơ quan  chính là rễ, thân, lá, cơ quan sinh sản. Ở động vật, có các hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ sinh sản...

Bình luận (0)
Manie Kim
8 tháng 12 2021 lúc 15:08

Trong sinh học, cơ quan là tập hợp các mô cùng thực hiện một chức năng chung. Tập hợp các cơ quan theo một hệ thống được gọi là hệ cơ quan. Ở thực vật, các cơ quan chính là rễ, thân, lá, cơ quan sinh sản. Ở động vật, có các hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ sinh sản...

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Thang Le
Xem chi tiết
thùy dương 08-617
Xem chi tiết
Nguyễn nhã đan
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Lê Hoàng Yến
Xem chi tiết
Thùy Hoàng
Xem chi tiết
Trương Văn Minh Triết
Xem chi tiết
Phí Lê Tường Vi
Xem chi tiết
trương thị minh tâm
Xem chi tiết