Nguyễn Ngọc Diệp

một khu vườn hình bình hành có độ dài 1 cạnh bằng 80dm và độ dài đường cao ứng với cạnh đó bằng \(\dfrac{1}{2}\) độ dài cạnh đó. Tính diện tích của khu vườn đó.

Gia Linh
24 tháng 9 2023 lúc 22:07

Độ dài đường cao là:

\(80\times\dfrac{1}{2}=40\left(dm\right)\)

Diện tích của khu vườn là:

\(80\times40=1600\left(dm^2\right)\)

Đáp số: 1600dm2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Ngọc Diệp
Xem chi tiết
Mẫn Nhi
Xem chi tiết
Trần Việt Hưng
Xem chi tiết
Trần Việt Hưng
Xem chi tiết
sento rimuru
Xem chi tiết
22- Nhật Minh 6/5
Xem chi tiết
trang85 truongthi
Xem chi tiết
Tran Sinh Hung
Xem chi tiết
Xem chi tiết