ngoccngocc

hẹp miiiiiiiloading...

Nguyễn Việt Lâm
10 tháng 5 lúc 22:10

Gọi thời gian làm riêng 1 mình xong việc của đội 1 là x (ngày) với x>0

Thời gian làm riêng 1 mình xong việc của đội 2 là: \(x+24\) ngày

Trong 1 ngày đội 1 làm riêng được: \(\dfrac{1}{x}\) phần công việc

Trong 1 ngày đội 2 làm riêng được: \(\dfrac{1}{x+24}\) phần công việc

Trong 1 ngày 2 đội làm chung được: \(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x+24}\) phần công việc

Do 2 đội làm chung trong 16 ngày thì xong việc nên ta có pt:

\(16\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x+24}\right)=1\)

\(\Rightarrow16\left(x+x+24\right)=x\left(x+24\right)\)

\(\Leftrightarrow x^2-8x-384=0\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=24\\x=-16\left(loại\right)\end{matrix}\right.\)

Vậy đội 1 làm 1 mình thì 24 ngày xong việc, đội 2 làm 1 mình thì 48 ngày xong việc

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Xoài Trái
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
siêu trộm xuyên không gi...
Xem chi tiết
Xuân Thường Đặng
Xem chi tiết
Thảo Thảo
Xem chi tiết
Nguyên
Xem chi tiết
Đỗ Thành Đạt
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
gh
Xem chi tiết