Anh Quỳnh


loading...  giải hộ

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 20:27

a: Thời điểm khách du lịch đến thăm ít nhất là vào lúc 13h

Thời điểm khách du lịch thăm đông nhất là vào lúc 11h

b: tổng số lượt khách đến thăm khu di tích trong 1 ngày là:

40+50+20+35+45

=90+20+80

=90+100

=190(lượt)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
lê phương anh
Xem chi tiết
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
Mai anh Vũ
Xem chi tiết
ko tên nhá
Xem chi tiết
W-Wow
Xem chi tiết
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết