Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 256
Điểm GP 36
Điểm SP 45

Người theo dõi (10)

No need for love
I love dream forever
Phạm Việt Hoà
Minz Ank
quynhdovu2007

Đang theo dõi (28)

Duy Ank
Gia Long