W-Wow

Giải Hộ mình với kèm luôn cả cách giải nha.

 

 

undefined

bảo trân
21 tháng 10 2021 lúc 21:28

Bình luận (0)
Nguyễn Kim Chi
21 tháng 10 2021 lúc 21:33

 Bạn tham khảo nha:

\(\dfrac{a}{2}=\dfrac{b}{3}=\dfrac{c}{4}=\dfrac{a}{2}=\dfrac{2b}{6}=\dfrac{c}{4}=\dfrac{a+2b+c}{2+6+4}=\dfrac{a+2b+c}{12}\)    (1)

\(\dfrac{a}{2}=\dfrac{b}{3}=\dfrac{c}{4}=\dfrac{a+b-c}{2+3-4}=\dfrac{a+b-c}{2+3-4}=\dfrac{a+b-c}{1}\)             (2)

(1)(2)=> \(\dfrac{a+2b+c}{12}=\dfrac{a+b-c}{1}=\dfrac{a+2b-c}{a+b-c}=\dfrac{12}{1}=12\)

         => H = 12.

  Kết quả: Chọn C.

Chúc bạn học tốt :D

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Mimi
Xem chi tiết
Love Wending
Xem chi tiết
nguyễn thị minh anh
Xem chi tiết
NGUYEN NHAT PHUONG
Xem chi tiết
phamthiminhanh
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Tiến
Xem chi tiết
Jenny Dolly Marion_ Love...
Xem chi tiết
Anh Moon
Xem chi tiết
nguyen minh nghia
Xem chi tiết