Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 804
Điểm GP 304
Điểm SP 257

Người theo dõi (72)

cung kim ngưu
GDucky

Đang theo dõi (9)

Đỗ Thanh Hải
Sunflower
Lê Trang
Admin (a@olm.vn)