Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 785
Điểm GP 303
Điểm SP 240

Người theo dõi (63)

Hà Anh Vũ
Lê Vũ Hoài Anh
Nhật Nam
W-Wow

Đang theo dõi (9)