Mai anh Vũ

loading...  Ai giải hộ mik bài này nhanh đc kh vẽ hộ cả hình vs

Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 7 2023 lúc 13:05

a: góc yOz=180-60=120 độ

góc zOm=góc yOm=120/2=60 độ

b: góc xOn=góc zOm=60 độ

=>góc xOn=góc xOy

=>Ox là phân giác của góc yOn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
DũNG...!╰‿╯
Xem chi tiết
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
Anh Quỳnh
Xem chi tiết
nguyen hai yen
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Ngân
Xem chi tiết