Quỳnh Dayy

loading...  Giải hộ

Nguyễn Lê Phước Thịnh
26 tháng 5 2023 lúc 20:45

Chỉ số WHtR là:

80/155=0,51

=>Tốt

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
lê phương anh
Xem chi tiết
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
Mai anh Vũ
Xem chi tiết
ko tên nhá
Xem chi tiết
W-Wow
Xem chi tiết
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết