Quỳnh Dayy

loading...  Giải hộ

『Kuroba ム Tsuki Ryoo...
3 tháng 6 2023 lúc 18:45

`a,`

Vì \(\widehat{AOC}\) và \(\widehat{MON}\) là `2` góc đối đỉnh

`->`\(\widehat{\text{AOC}}=\widehat{\text{MON}}=70^0\)

`b,`

Vì \(\widehat {AOC}\) và \(\widehat {NOC}\) là `2` góc kề bù

`->` \(\widehat { \text {AOC}} +\widehat { \text {NOC}} = 180^0\)

`-> 70^0 +` $\widehat { \text {NOC}}$ `=180^0`

`->` $\widehat { \text {NOC}} = 180^0 - 70^0 = 110^0$

Vì $\widehat { \text {CON}}$ và $\widehat { \text {AOM}}$ là `2` góc đối đỉnh

`->` $\widehat { \text {CON}} = \widehat { \text {AOM}} = 110^0.$

loading...

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
3 tháng 6 2023 lúc 13:21

a: góc MON=góc AOC=70 độ

b: góc AOM=góc CON=180-70=110 độ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
lê phương anh
Xem chi tiết
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
Mai anh Vũ
Xem chi tiết
ko tên nhá
Xem chi tiết
W-Wow
Xem chi tiết
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết