Huyền Trân

Cứu

Nguyễn Lê Phước Thịnh
13 tháng 1 2023 lúc 23:11

a: \(=2\sqrt{2}+3\sqrt{2}-4\sqrt{2}=\sqrt{2}\)

b: \(=2\sqrt{5}+\sqrt{5}-1=3\sqrt{5}-1\)

c: \(=\dfrac{\sqrt{3}-1+\sqrt{3}+1}{2}-2\sqrt{3}=\sqrt{3}-2\sqrt{3}=-\sqrt{3}\)

d: =-căn 5

e: \(=\sqrt{3}-\sqrt{3}+1=1\)

k:=12-5*2=12-10=2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Đức Lâm
Xem chi tiết
Skem
Xem chi tiết
Horiii
Thuong Thuong
Thuong Thuong
Thuong Thuong
Nguyễn Tuấn Dũng
Dương tâm
Xem chi tiết