Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Ngô Chí Thành

cho tan giác ABC có A(6;2),B(1;4),C(3;-1)

a) viết phương trình các cạnh của tam giác ABC

b) viết phương trình đường cao BH và trung tuyến Bn của tam giác ABC

nguyen thi vang
28 tháng 5 2020 lúc 13:48

Hỏi đáp Toán

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phuongtrang Nguyen
Xem chi tiết
Hạ Băng Băng
Xem chi tiết
G.Dr
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Gia Hưng
Xem chi tiết
Hạ Băng Băng
Xem chi tiết
Kuramajiva
Xem chi tiết
Cindy
Xem chi tiết
Hạ Băng Băng
Xem chi tiết
Cindy
Xem chi tiết