Ngọc Ánh

a)-26-(x-7)=0

b)24-(30+x)=-7

c)3-(17-x)=-12

d)(5-x)-7=-15

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 20:54

a: -26-(x-7)=0

=>x-7=-26

=>x=-26+7=-19

b: \(24-\left(30+x\right)=-7\)

=>\(30+x=24-\left(-7\right)\)

=>\(x+30=24+7=31\)

=>x=31-30=1

c: \(3-\left(17-x\right)=-12\)

=>\(17-x=3-\left(-12\right)\)

=>\(17-x=3+12=15\)

=>x=17-15=2

d: \(\left(5-x\right)-7=-15\)

=>\(5-x=-15+7=-8\)

=>\(x=5-\left(-8\right)=5+8=13\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lynkk Lynkk
Xem chi tiết
Midori takemine
Xem chi tiết
Nguyễn Huyền Khuê
Xem chi tiết
Phượng Phạm
Xem chi tiết
??gsg
Xem chi tiết
hoang hong nhung
Xem chi tiết
Van Gogh
Xem chi tiết
phương thảo
Xem chi tiết
pikachu
Xem chi tiết