Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 25
Số lượng câu trả lời 10
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (1)


Chủ đề:

Violympic toán 6

Câu hỏi:

xy-2y+3x-6=3