Nguyễn Huyền Khuê
a) 3/13 + 7/12 - 10/13 + 5/12d) -5/10 + 12/28 - 3/27 - 7/18 + 20/35
b) 15/24 - 6/26 + 28/48 - 30/39 + 10/24e) 1/56 + 1/72 + 1/90 + 1/110 + 1/132+ 1/156 =
c) -1/2 + 3/7 - 1/9 - 7/18 + 4/7 = 

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 2 2022 lúc 14:14

undefined

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phương Nguyễn Hồng
Xem chi tiết
Bùi Thiên Trang
Xem chi tiết
Dương Văn Chiến
Xem chi tiết
Trần Bảo Long
Xem chi tiết
what yuor name
Xem chi tiết
Hà Trần Hoàng Châu
Xem chi tiết
Vũ Phương Trinh
Xem chi tiết
nguyen thu huyen
Xem chi tiết
Yến Nhi
Xem chi tiết