??gsg

a) 92/9 + 13/5 - 56/9 

b) 58/7 - (31/9 + 30/7)

c) 2/3 + 1/3 x 9/4 - 13/12

d) 41/8 - 7/4 : 11/5

e) 478/19 : 5/4 - 668/19 : 5/4

f) 32/21 x 49/45 : 16/22 x 15/33

g) 2020x2018+9 / 2019x2020-2011.

Giup minh voi minh dang can gap!!!

BÍCH THẢO
13 tháng 8 2023 lúc 21:55

Bình luận (3)
BÍCH THẢO
13 tháng 8 2023 lúc 21:58

 58/7 - (31/9 + 30/7)                  
= 58/7 - 31/9 - 30/7
= (58/7 - 30/7) - 31/9
= 28/7- 31/9
= 4 - 31/9 = 36/9 - 31/9
= 5/9

Bình luận (2)
BÍCH THẢO
13 tháng 8 2023 lúc 22:02

478/19÷(-5/4)-668/19÷(-5/4)
=(478/19-668/19):(-5/4)
=-10 . (-4/5)
=8

Bình luận (0)
Toru
13 tháng 8 2023 lúc 22:02

a) \(=\dfrac{92}{9}-\dfrac{56}{9}+\dfrac{13}{5}\)

\(=4+\dfrac{15}{3}=\dfrac{12}{3}+\dfrac{15}{3}=9\)

 b) \(=\dfrac{58}{7}-\dfrac{30}{7}-\dfrac{31}{9}\)

\(=4-\dfrac{31}{9}=\dfrac{36}{9}-\dfrac{31}{9}=\dfrac{5}{9}\)

c) \(=\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{3}.\dfrac{9}{4}-\dfrac{13}{12}\)

\(=\dfrac{1}{3}\left(2+\dfrac{9}{4}-\dfrac{13}{4}\right)\)

\(=\dfrac{1}{3}\left(2-1\right)=\dfrac{1}{3}.1=\dfrac{1}{3}\)

d) \(=\dfrac{41}{8}-\dfrac{35}{44}=\dfrac{381}{88}\)

e) \(\dfrac{478}{19}:\dfrac{5}{4}-\dfrac{668}{19}:\dfrac{5}{4}\)

\(=\dfrac{478}{19}.\dfrac{4}{5}-\dfrac{668}{19}.\dfrac{4}{5}\)

\(=\dfrac{4}{5}\left(\dfrac{478}{19}-\dfrac{668}{19}\right)=\dfrac{4}{5}.\left(-10\right)=-8\)

f) \(\dfrac{32}{21}.\dfrac{49}{45}:\dfrac{16}{22}.\dfrac{15}{33}\)

\(=\dfrac{32}{21}.\dfrac{49}{45}.\dfrac{11}{8}.\dfrac{5}{11}\)

\(=\dfrac{2^5.7^2.11.5}{7.3.3^2.5.2^3.11}=\dfrac{2^3.5.7.11\left(2^2.7\right)}{2^3.5.7.11\left(3^3\right)}\)

\(=\dfrac{28}{9}\)

Bình luận (1)
Toru
13 tháng 8 2023 lúc 22:03

Mong bạn ghi rõ đề bài phần g !!

Bình luận (4)
Toru
13 tháng 8 2023 lúc 22:13

g) Có: \(\dfrac{2020.2018+9}{2019.2020-2011}=\dfrac{2020\left(2019-1\right)+9}{2019.2020-2011}\)

\(=\dfrac{2020.2019-2020+9}{2020.2019-2011}=\dfrac{2020.2019-2011}{2020.2019-2011}\)\(=1\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Chi Lê
Xem chi tiết
Trần Bảo Long
Xem chi tiết
linh maiphuonglinh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Hiếu
Xem chi tiết
Thế Uy
Xem chi tiết
Phạm Hà Linh
Xem chi tiết
Hồng Trần
Xem chi tiết
Nguyễn Võ Mai  Hương
Xem chi tiết
Chi Chi
Xem chi tiết