Tử Văn Diệp
7 tháng 12 2023 lúc 20:30

HO -> H2O

CaOH -> Ca(OH)2

Fe2O -> Fe2O3

NaO -> Na2O

K2NO3 -> KNO3

Ca2(PO4)3 -> Ca3(PO4)2

( dựa vào quy tắc hoá trị ) 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nhật Long
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Nhật Long
Xem chi tiết
Hưng nhạcsĩ.nhạcBui
Xem chi tiết
Văn ThànhNguyên
Xem chi tiết
sakuraharuno1234
Xem chi tiết
sakuraharuno1234
Xem chi tiết
sakuraharuno1234
Xem chi tiết
Thai Tran Anh
Xem chi tiết