Nhật Long

Tính khối lượng hỗn hợp khí ĐKTC gồm 0,1 mol O2 ; 0,15 mol H2 ; 0,25 mol SO2

Trúc Giang
3 tháng 7 2021 lúc 19:19

\(m_{O2}=n_{O2}.M_{O2}=0,1.32=3,2\left(g\right)\)

\(m_{H2}=n_{H2}.M_{H2}=0,15.2=0,3\left(g\right)\)

\(m_{SO2}=n_{SO2}.M_{SO2}=0,25.64=16\left(g\right)\)

\(m_{hh}=m_{O2}+m_{H2}+m_{SO2}=19,2\left(g\right)\)

P/s: Ko biết lm thế này có đc khum nhỉ ??

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Thái Sơn
Xem chi tiết
Lê Hương Quỳnh
Xem chi tiết
Char
Xem chi tiết
Châu Vũ
Xem chi tiết
phước long
Xem chi tiết
Mạnh an Dao
Xem chi tiết
Thuận Vũ
Xem chi tiết
01-Nguyễn Tiến Anh 7/6
Xem chi tiết
01-Nguyễn Tiến Anh 7/6
Xem chi tiết