Văn ThànhNguyên

Đốt cháy p trong 4,48 l oxi thứ được khí P2O5. Tính a, Khối lượng P cần dùng b, thể tích P2O5 thứ được


Các câu hỏi tương tự
Bảo Linh
Xem chi tiết
Tt_Cindy_tT
Xem chi tiết
Linh Blink
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Đức
Xem chi tiết
Xem chi tiết
_Twnq.Vyz_
Xem chi tiết
Char
Xem chi tiết
Bảo Linh
Xem chi tiết
Phạm thị ngà
Xem chi tiết