Hưng nhạcsĩ.nhạcBui

Kể tên các kí hiệu âm nhạc a) trường độ b) cao độ c) các kí hiệu âm nhạc khác

trannguyenxuanan
7 tháng 5 2021 lúc 18:25

Đô Rê Mi Pha Son La Si Đô

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
sakuraharuno1234
Xem chi tiết
Lê Huy Tùng
Xem chi tiết
Thu Ngọc
Xem chi tiết
Vũ Nguyễn Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Tấn Thành- 6B
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Quỳnh
Xem chi tiết
Phạm Minh Nhật
Xem chi tiết
Vũ Ngọc Diệp
Xem chi tiết
Trần Đăng Khoa
Xem chi tiết