Cho các cụm từ sau: nguyên tử, nguyên tố, nguyên tử khối, electron, proton, cùng loại, hạt nhân, khối lượng, notron. Chọn từ hay cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống sau, biết rằng nguyên tử Canxi trung hòa về điện có 20 eclectron.

Canxi là....................có trong thành phần của xương,..............nguyên tử canxi có 20 hạt..................Nguyên tử Canxi trung hòa về điện nên có số hạt .....................trong nguyên tử cũng bằng 20, .................nguyên tử tập trung ở hạt nhân.

Shiba Inu
4 tháng 7 2021 lúc 21:02

Canxi là.........nguyên tố...........có trong thành phần của xương,.hạt nhân......nguyên tử canxi có 20 hạt.........proton.........Nguyên tử Canxi trung hòa về điện nên có số hạt ...........electron..........trong nguyên tử cũng bằng 20, ..........khối lượng.......nguyên tử tập trung ở hạt nhân.

Bình luận (0)
ZURI
4 tháng 7 2021 lúc 21:02

(1) nguyên tố (2) hạt nhân (3) proton (4) electron (5) khối lượng

Bình luận (0)
Kậu...chủ...nhỏ...!!!
4 tháng 7 2021 lúc 21:04

lần lượt

nguyên tố-hạt nhân-proton-electron-khối lượng

học tốt nhé

tái bút:người quen

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Phúc
4 tháng 7 2021 lúc 21:07

Canxi là nguyên tố có trong thành phần của xương, hạt nhân......nguyên tử canxi có 20 hạt.........proton.........Nguyên tử Canxi trung hòa về điện nên có số hạt ...........electron..........trong nguyên tử cũng bằng 20, ..........khối lượng.......nguyên tử tập trung ở hạt nhân.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tám Đinh
Xem chi tiết
꧁DâʉŤâү;꧂
Xem chi tiết
Thái Thế Quang
Xem chi tiết
Hùng Lê
Xem chi tiết
Thuy K
Xem chi tiết
tran ducviet
Xem chi tiết
Minh Hoàng
Xem chi tiết
Nguyễn Văn khánh
Xem chi tiết
nguyen vu minh tri
Xem chi tiết