Tám Đinh

Hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X có 24 hạt, trong đó số hạt không mang điện là 12

a. Xác định số Proton, số Neutron, số electron trong nguyên tử X

b. Xác định số đơn vị điện tích hạt nhân của X

c. Tính khối lượng nguyên tử X

d. Cho biết nguyên tử X có bao nhiêu lớp electron và xác định số electron lớp ngoài cùng của X.


Các câu hỏi tương tự
Đặng Phạm Mỹ Duyên
Xem chi tiết
Nguyễn Văn khánh
Xem chi tiết
꧁DâʉŤâү;꧂
Xem chi tiết
Ng Phạm Hồng Vy
Xem chi tiết
Hoàng Tôn Gia Bách
Xem chi tiết
tram nguyen
Xem chi tiết
Lý Thiên Long
Xem chi tiết
Thái Thế Quang
Xem chi tiết
blabla
Xem chi tiết