Ôn tập: Phân thức đại số

Akai Haruma
6 tháng 12 2023 lúc 15:17

Bạn nên gõ hẳn đề bằng công thức toán để mọi người quan sát đề của bạn dễ dàng hơn nhé. Nhìn ntn mờ lắm.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 19:45

loading...

Bài 3:

loading...

Nhận xét: M,N,P,Q thẳng hàng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Cam 12345
Xem chi tiết
Bách Bách
Xem chi tiết
Lê Hương Giang
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hiền
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hiền
Xem chi tiết
Lê Huy Tường
Xem chi tiết
Tran Hong Quan
Xem chi tiết
Minhchau Trần
Xem chi tiết