Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 91
Số lượng câu trả lời 166
Điểm GP 11
Điểm SP 144

Người theo dõi (12)

Đang theo dõi (4)

Hà Linh
Tessa Violet
Karen
Akai Haruma

Dòng thời gian