Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 96
Số lượng câu trả lời 169
Điểm GP 11
Điểm SP 147

Người theo dõi (15)

KYAN Gaming
Daisy
Quỳnh Anh

Đang theo dõi (4)

Hà Linh
Tessa Violet
Thu Thao
Akai Haruma