Ôn tập: Phân thức đại số

Bách Bách
Thế nào là trong ba số a,b,c tồn tại ít nhất một số là lập phương của một số hữu tỉ còn lại.
Akai Haruma
2 tháng 1 2021 lúc 14:53

Bạn có thể cho ví dụ bài cụ thể được không? Mình nghĩ là điều trên xảy ra khi ta biến đổi ra được đẳng thức:

$(a-b^3)(b-c^3)(c-a^3)=0$ hoặc $(a-c^3)(b-a^3)(c-b^3)=0$

Bình luận (1)
Akai Haruma
2 tháng 1 2021 lúc 15:54

Bách Bách: Với ví dụ của bạn thì có thể làm như sau:

Đặt \(\left(\frac{x}{y^3}; \frac{y}{z^3}; \frac{z}{x^3}\right)=(a,b,c)\). Khi đó $abc=\frac{1}{x^2y^2z^2}=1$ và $a+b+c=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$

Ta có:

$a+b+c=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{ab+bc+ac}{abc}=ab+bc+ac$

$\Leftrightarrow a+b+c-ab-bc-ac=0$

$\Leftrightarrow abc+a+b+c-ab-bc-ac-1=0$

$\Leftrightarrow ab(c-1)-(ac-a)-(bc-b)+(c-1)=0$

$\Leftrightarrow ab(c-1)-a(c-1)-b(c-1)+(c-1)=0$

$\Leftrightarrow (c-1)(ab-a-b+1)=0$

$\Leftrightarrow (c-1)(a-1)(b-1)=0$

$\Leftrightarrow \left(\frac{x}{y^3}-1\right)\left(\frac{y}{z^3}-1\right)\left(\frac{z}{x^3}-1\right)=0$

$\Leftrightarrow (x-y^3)(y-z^3)(z-x^3)=0$

$\Rightarrow$ tồn tại ít nhất 1 trong 3 số là lập phương của số còn lại (đpcm)

 

 

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
___Vương Tuấn Khải___
Xem chi tiết
8/3-26- Nguyễn Thị Xuân...
Xem chi tiết
Tường Nguyễn Thế
Xem chi tiết
Trần Quỳnh Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hải Yến
Xem chi tiết
Sơn Thanh
Xem chi tiết
Đàm hoàng linh
Xem chi tiết
Trần Duy
Xem chi tiết
Như Ý
Xem chi tiết