Ôn tập: Phân thức đại số

Minhchau Trần

c) /x - 1/+/x - 2/+···+/x - 9/ = 10x -100
 

Minhchau Trần
3 tháng 8 2021 lúc 15:40

tks mn

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Mon mon
Xem chi tiết
lu nguyễn
Xem chi tiết
Pony Slime
Xem chi tiết
Do Thang
Xem chi tiết
Phạm Trung Nguyên
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Vũ Trung Hiếu
Xem chi tiết
Lưu Thùy Linh
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết