Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 180
Số lượng câu trả lời 34
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (2)

Chu Diệu Linh
cung kim ngưu

Đang theo dõi (3)

Akai Haruma
Minh Hiếu
Trần Ái Linh