Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 144
Số lượng câu trả lời 22
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (1)

kethattinhtrongmua

Đang theo dõi (4)

Dòng thời gian