Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 3517
Điểm GP 817
Điểm SP 2932

Người theo dõi (160)

kasumi  mahiru
Vanh Vênh
lớp 6c
Duong
BÙI NGỌC HÂN

Đang theo dõi (0)