Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 1029
Điểm GP 342
Điểm SP 959

Người theo dõi (230)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian