Cíu iem
S1mple
4 tháng 11 lúc 21:09
a)+) Áp dụng hệ thức lượng cho tam giác ABC vuông tại A ,có AH là đường cao Tacó                 AH^2= BH.HC                       AH= sprt(9.16)                       AH= 3.4                       AH= 12 (cm)+) BC=HC+BH mà BH=9cm, HC=16cmBC=16+9= 25(cm)b)+) Xét tam giác AHC vuông tại H  sin C  = AH/AC  sin C = 12/25=> C= 28°41'+)  sin HAC =HC/AC     sin HAC = 16/25=> HAC = 39°47'
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xuân Thường Đặng
Xem chi tiết
Thảo Thảo
Xem chi tiết
Nguyên
Xem chi tiết
Đỗ Thành Đạt
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
gh
Xem chi tiết
LovE _ Khánh Ly_ LovE
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Thủy Tiên
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)