Hỏi đáp môn Vật lý

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

key đây mọi người

bài 1

hình click

ta có tam giác KCH vuông H nên \(\widehat{C}+\widehat{K}=90^o\)

\(\widehat{K_1}=90^o-\widehat{K_2}\Rightarrow\widehat{C}+90^o-\widehat{K_2}=90^o\Rightarrow\widehat{C}=\widehat{K_2}\left(1\right)\)

theo định luật phản xạ ánh sáng \(\widehat{K_2}=\widehat{K_3}\left(2\right)\)\(\widehat{I_3}=\widehat{I_2}\Rightarrow\widehat{SIK}=2\widehat{I_2}\)

\(SI\perp AC,KN_2\perp AC\Rightarrow SI//KN_2\Rightarrow\widehat{SIK}=\widehat{K_3}\) ( 2 góc so le trong)

\(\Rightarrow\widehat{K_3}=2\widehat{I_2}\left(3\right)\)

Tam giác ALI vuông L , có \(\widehat{A}+\widehat{I_1}=90^o\)

\(\widehat{I_1}=90^o-\widehat{I_2}\Rightarrow\widehat{A}+90^o-\widehat{I_2}=90^o\Rightarrow\widehat{A}=\widehat{I_2}\left(4\right)\)

từ (1) (2) (3) (4)\(\Rightarrow\widehat{C}=2\widehat{A}\)

do tam giác ABC cân A nên \(\widehat{C}=\dfrac{180^o-\widehat{A}}{2}\Leftrightarrow2\widehat{A}=\dfrac{180^o-\widehat{A}}{2}\Rightarrow4\widehat{A}=180^o-\widehat{A}\Rightarrow5\widehat{A}=180^o\Rightarrow\widehat{A}=36^o\Rightarrow\widehat{B}=\widehat{C}=\dfrac{180^o-36^o}{2}=72^o\)

bài 2

a,

click1

click2

click3

b,click1

click2

bài 3

gọi l0 là chiều dài ban đầu lò xo l1,l2,l3 tương ứng F1=8N,F2=12N, F3 phải tìm k là hệ số tỉ lệ ta có

\(F_1=k\left(l_0-l_1\right)\Leftrightarrow8=k\left(l_0-14\right)\left(1\right)\)

\(F_2=k\left(l_2-l_0\right)\Leftrightarrow12=k\left(16-l_0\right)\left(2\right)\) \(F_3=k\left(l_3-l_0\right)\Leftrightarrow F_3=k\left(17-l_0\right)\left(3\right)\) chia (1) cho (2) \(\dfrac{8}{12}=\dfrac{l_0-14}{16-l_0}=\dfrac{2}{3}\Rightarrow3l_0-42=32-2l_0\Rightarrow l_0=\dfrac{74}{5}\) thay vào (1), ta có\(8=k\left(\dfrac{74}{5}-14\right)\Leftrightarrow8=k.\dfrac{4}{5}\Rightarrow k=10\) thay k=10 vào (3) \(F_3=10\left(17-\dfrac{74}{5}\right)=10\left(\dfrac{85-74}{5}\right)=22\left(N\right)\) bài 4 mạch điện ở link dưới click
bài 5 lực kéo động cơ thứ nhất \(F_1=\dfrac{p_1}{v_1}\) lực kéo động cơ thứ hai \(F_2=\dfrac{p_2}{v_2}\) khi nối hai ô tô thì p=p1+p2(1) hay \(p=F.v=\left(F_1+F_2\right)v=\left(\dfrac{p_1}{v_1}+\dfrac{p_2}{v_2}\right)v\left(2\right)\) từ (1) và (2) \(p_1+p_2=\left(\dfrac{p_1}{v_1}+\dfrac{p_2}{v_2}\right)v\Rightarrow v=\dfrac{\left(p_1+p_2\right)v_1v_2}{p_1v_2+p_2v_1}\approx42,2\left(km/h\right)\) 6 câu trả lời

1. Có thể làm một vật bị nhiễm điện bằng cách nào? Vật bị nhiễm điện có khả năng gì?

2. Thanh thủy tinh khi cọ xát vào lụa có điện tích gì? Mảnh lụa mang điện tích gì? Các electron dịc chuyển từ vật này sang vật nào?

3. Thanh nhựa sẫm màu cọ xát vòa vải khô mang điện tích gì? Mảnh vải mang đi điện tích gì? Các electron dịch chuyển từ vật nào sang vật nào?

4. Vì sao hai vật khi cọ xát vào nhau thì nhiễm điện khác loại?

5. Hai vật giống nhau sau khi cọ xát như nhau thì nhiễm điện cùng loại hay khác loại? Khi đặt gần nhau thì xảy ra hiện tượng gì?

6. Hai vật khác nhau sau khi được cọ xát thì nhiễm điện cùng loại hay khác loại? Khi đặt gần nhau thì xảy ra kiện tượng gì?

7. Nguyên tử được cấu tạo bởi những loại hạt nào?(Sơ lược câu tạo nguyên tử)

8. Một vật nhiễm điện dương khi nào? Nhiễm điện âm khi nào?

9. Dòng điện là gì? Nối bóng đèn với hai cực của một viên pin bằng dây dẫn điện thì bóng đèn sáng, nếu đảo hai cực của pin thì đèn còn sáng không? Dòng điện trong mạch điện lúc đó có chiều như thế nào so với trước?

10. Chất dẫn điện là gì? Chất cách điện là gì? Lấy ví dụ cho mỗi loại

11. Dòng điện trong kim loại là gì? Nêu chiều dịch chuyển có hướng của các eelectroon tự do trong dây dẫn kim loại

12. Phát biểu quy ước chiều dòng điện

13. Kể tên các tác dụng của dòng điện em đã học. Kể tên 2 đồ dùng điện hoặc ứng dụng, biểu hiện của các tác dụng đó

HELP! MÌNH ĐANG CẦN GẤP

Được cập nhật 16 giờ trước (18:43) 4 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.