Minh Anh
3 giờ trước (22:28)

Phần lớn diện tích nằm trong vùng ôn đới lục địa lạnh  (mùa đông:  có khí hậu lạnh giá) ( mùa hè: có khí hậu mát mẻ)     

 

 

 

 

Bình luận (0)
sunny candy
4 giờ trước (21:39)
Nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn

+ Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột, tinh thần yêu nước, đoàn kết và hi sinh cao cả của nhân dân ta.

+ Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân. Quang Trung là anh hùng dân tộc vĩ đại.2. Ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn

+ Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn - Trịnh - Lê đã xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.

+ Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc chống quân xâm lược Xiêm và Thanh có ý nghĩa lịch sử to lớn: giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, một lần nữa đập tan tham vọng xâm lược nước ta của các đế chế quân chủ phương Bắc.

Bình luận (0)
Bảo Trâm
4 giờ trước (21:40)

* THAM KHẢO Ạ

Nguyên nhân thắng lợi:

+ Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột, tinh thần yêu nước, đoàn kết và hi sinh cao cả của nhân dân ta.

+ Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân. Quang Trung là anh hùng dân tộc vĩ đại.

- Ý nghĩa lịch sử:

+ Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn - Trịnh - Lê đã xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.

+ Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc chống quân xâm lược Xiêm và Thanh có ý nghĩa lịch sử to lớn: giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, một lần nữa đập tan tham vọng xâm lược nước ta của các đế chế quân chủ phương Bắc.

Quang Trung là người tài giỏi,tài tình, lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến

Căm ghét quân thù, yêu nước, thương dân

 

Bình luận (0)
Hiền Trâm
4 giờ trước (21:42)

a. nguyên nhân

- ý chí đấu tranh ,tránh áp bức bóc lột và tinh thần yêu nc cao cả của nhân dân ta

- sự lãnh đạo tài nghìn sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy

b. ý nghĩa

 Sau 17 năm , phong trào Tây Sơn đã lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn-Trịnh-Lê , đặt nền tảng thống nhất quốc gia xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nc

- Phong trào xâm lược Xiêm , Thanh , bv nền độc lập và lãnh thổ của tổ quốc

Bình luận (0)
đạt
5 giờ trước (20:44)

mình cần gấp ai làm đúng mình tick cho nhaaaaa\

 

Bình luận (0)
I love Dream and Aphmau
5 giờ trước (20:46)

Mở rộng buôn bán với nhà Thanh

Mềm dẻo nhưng kiên quyết

Bình luận (0)
Rubiiiiiiii
5 giờ trước (20:55)

- Thuần phục nhà Thanh. Do vua Nguyễn áp dụng nhiều chính sách nhà Thanh làm mẫu mực trị nước

- Không giao tiếp với các nước phương Tây -> thúc đẩy âm mưu xâm lược nước ta của Pháp

 

Bình luận (0)
I love Dream and Aphmau
5 giờ trước (20:39)

1788

Bình luận (0)
Kieu Diem
5 giờ trước (20:40)

Năm 1788

Bình luận (0)
Minh Trần Kim
5 giờ trước (20:41)

Vào năm 1788.

Bình luận (0)
Rubiiiiiiii
5 giờ trước (20:56)

vào mùa xuân năm 1771

Bình luận (0)
Vũ Tuyết Nga
5 giờ trước (20:58)

Mùa xuân năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lên vùng Tây Sơn thượng đạo (nay thuộc An Khê, Gia Lai) lập căn cứ, dựng cờ khởi nghĩa chống chính quyền họ Nguyễn.

Bình luận (0)
sunny candy
4 giờ trước (21:41)

mùa xuân năm 1771

Bình luận (0)
Rubiiiiiiii
5 giờ trước (21:01)

Những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc là:

- Lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Trịnh-Nguyễn-Lê, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thóng nhất quốc gia

- Giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập của tổ quốc. Một lần nữa đập tan tham vọng xâm lược nước ta của các đế chế quân chủ phương Bắc

 

Bình luận (0)
Kieu Diem
6 giờ trước (20:26)

 

6) Quang Trùng đại phá quân Thanh như thế nào ? 

- Tháng 12-1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, lập tức tiến công ra Bắc.

- Quang Trung tuyển thêm quân ở Nghệ An, Thanh Hóa.

- Mở cuộc duyệt binh lớn ở Vĩnh Doanh (Vinh, Nghệ An) và làm lễ tuyên thệ.

- Mở cuộc hành quân thần tốc, vừa đi vừa tuyển quân.

- Mở tiệc khao quân để tấn công quân Thanh vào đúng tết Nguyên Đán, làm cho địch bất ngờ không kịp trở tay.

 Vì sao Quang Trung chọn tấn công quân Thanh vào dịp tết Kỷ Dậu ?

Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu nhằm tạo yếu tố bất ngờ, làm cho quân giặc không kịp trở tay, nhanh chóng thất bại

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN