Xem chi tiết
Yeutoanhoc
12 giờ trước (15:15)

chúc mọi người giật được giải to nhé  !!!!!

Bình luận (0)
Nguyễn Vân Khánh
12 giờ trước (15:33)

Chúc mừng tất cả mọi người yeu

Bình luận (2)
Nguyễn Quang Tâm
11 giờ trước (16:17)

Chúc mn đc giải nha, thấy nhiều bạn có hệ số ELO to lém, chắc toàn cao thủ ẩn hiu.

Bình luận (2)
Cô Linh Trang
Xem chi tiết
Lê Minh Quang
29 tháng 5 lúc 7:52

1.B

2.B

3.C

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Lĩnh :))
29 tháng 5 lúc 8:03

1.B           2.B                3.C

Bình luận (0)
huyOLM
29 tháng 5 lúc 11:26

Câu 1: C. Cô-lôm-bô đã thực hiện cuộc phát kiến địa lí đầu tiên của mình đi về hướng nào?

Đáp án: B. Hướng Tây. Christopher Columbus (C. Cô-lôm-bô) đã đi về hướng Tây từ Tây Ban Nha để tìm đường tới châu Á nhưng đã tới châu Mỹ.

Câu 2: Vòng qua châu Phi để đến Ca-li-cút (Ấn Độ) là hành trình của

Đáp án: B. Va-xcô đơ Ga-ma. Vasco da Gama (Va-xcô đơ Ga-ma) là người đã đi vòng qua Mũi Hảo Vọng ở cực Nam châu Phi để đến Ấn Độ.

Câu 3: Nhà thám hiểm Ph. Ma-gien-lăng thực hiện chuyến thám hiểm trong thời gian nào?

Đáp án: C. 1519 - 1522. Ferdinand Magellan (Ph. Ma-gien-lăng) bắt đầu cuộc hành trình vòng quanh thế giới của mình vào năm 1519 và hoàn thành vào năm 1522.

Như vậy, câu trả lời của bạn là chính xác.

Bình luận (0)
Cô Linh Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Lĩnh :))
29 tháng 5 lúc 8:07

1 - A, B, G

2 - C, D, E

Bình luận (0)
Hello!
29 tháng 5 lúc 15:44

1. A, B, G.

2. C, D, E.

Bình luận (0)
Nguyễn Vân Khánh
29 tháng 5 lúc 16:24

1 - A, B, G

2 - C, D, E

Bình luận (0)
Nguyễn Bảo Hân
Xem chi tiết
Hello!
10 tháng 5 lúc 9:31

Con đường gắn liền với tên tuổi của anh hùng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là đường Lê Lợi ở Hà Nội. Đây là con đường chính ở trung tâm thành phố, được đặt tên theo danh tướng Lê Lợi - người đã dẫn đầu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và giành lại độc lập cho đất nước.

Để xứng đáng với các vị anh hùng dân tộc, em cần hiểu rõ và trân trọng giá trị lịch sử mà họ đã để lại. Em cần học tập tinh thần yêu nước, quyết tâm và lòng kiên trì của họ trong cuộc chiến đấu cho tự do và độc lập của dân tộc. Bên cạnh đó, em cũng cần phát huy những giá trị đó trong cuộc sống hàng ngày, từ việc học tập đến việc làm việc cộng đồng.

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Lĩnh :))
10 tháng 5 lúc 12:55

Trường học gắn liền với tên tuổi của anh hùng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là Trường THCS Lê Lợi. Để xứng đáng với các vị anh hùng dân tộc em cần học tập và rèn luyện thật tốt để khi lớn lên có thể góp sức minh vào công cuộc dựng và bảo vệ đất nước

Bình luận (0)
Trịnh Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Vân Khánh
9 tháng 5 lúc 18:40
Bình luận (0)
Minh Phương
10 tháng 5 lúc 20:14

- Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Việt Nam thế kỷ XIII, đặc biệt là đối với triều đại nhà Trần và lịch sử dân tộc. Ông là một vị tướng tài ba, người đã có những đóng góp vô cùng quan trọng trong việc chống lại sự xâm lược của quân Mông - Nguyên.

- Bài học quý báu mà chúng ta có thể học từ ba lần chống quân Mông - Nguyên của Hưng Đạo Vương là lòng yêu nước, sự đoàn kết và quyết tâm của toàn dân. Chúng ta cần phải hiểu rõ về lịch sử, trân trọng và bảo tồn di sản văn hóa - lịch sử để từ đó học hỏi và áp dụng vào công cuộc bảo vệ và phát triển Tổ quốc hiện nay. lòng yêu nước, sự đoàn kết và quyết tâm của toàn dân là chìa khóa quan trọng trong việc vượt qua mọi thách thức và xây dựng một Tổ quốc mạnh mẽ, thịnh vượng.

Bình luận (0)
Trịnh Thành Đạt
Xem chi tiết
Phan Văn Toàn
9 tháng 5 lúc 14:54

Ba lần chống quân xâm lược Mông - Nguyên thắng lợi đã để lại cho chúng ta bài học:

-Đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc trước các thế lực thù địch.

-Tránh đối đầu trực diện quy mô lớn với địch, chủ động rút lui, bảo toàn lực lượng, từng bước đưa chúng vào thế trận chuẩn bị trước, đánh trận quyết định.

-Nắm chắc tình hình, đánh giá đúng điểm mạnh,điểm yếu, sở trường, sở đoản của giặc.

-Có sự chỉ đạo chiến lược nhất quán và xuyên suốt.

-Để lại kinh nghiệm chiến đấu cho nhiều đời sau.

Bình luận (0)
Trịnh Thành Đạt
Xem chi tiết
Phan Văn Toàn
9 tháng 5 lúc 14:54

Vai trò của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn:

- Là vị chỉ huy quân đội, lãnh đạo tối cao cùng với các vua Trần.

- Đưa ra những chủ trương kế sách đúng đắn, là điều kiện tiên quyết dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến.

- Là người huấn luyện quân đội, khích lệ tinh thần các chiến sĩ thông qua việc soạn thảo “Hịch tướng sĩ”. 

Ba lần chống quân xâm lược Mông - Nguyên thắng lợi đã để lại cho chúng ta bài học:

-Đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc trước các thế lực thù địch.

-Tránh đối đầu trực diện quy mô lớn với địch, chủ động rút lui, bảo toàn lực lượng, từng bước đưa chúng vào thế trận chuẩn bị trước, đánh trận quyết định.

-Nắm chắc tình hình, đánh giá đúng điểm mạnh,điểm yếu, sở trường, sở đoản của giặc.

-Có sự chỉ đạo chiến lược nhất quán và xuyên suốt.

-Để lại kinh nghiệm chiến đấu cho nhiều đời sau.

Bình luận (0)
Quỳnh Hương
Xem chi tiết
Bạch Dạ
8 tháng 5 lúc 21:39

Thời vua Lê Thánh Tông hoàn thiện bộ luật Quốc triều hình luật. Nội dung chung bộ luật:

-Bảo vệ, tiếp thu những chuẩn mức đạo đức xã hội, những phong tục tập quán dân tộc ta. Trên nền tảng đạo đức xã hội là đạo Nho, nhiều quy định trong bộ luật được đặt ra để bảo vệ trật tự lễ giáo phong kiến từ trong triều đình đến trong gia đình hạt nhân của xã hội.

Bình luận (0)
Hello!
8 tháng 5 lúc 21:53

Thời vua Lê Thánh Tông, bộ luật hoàn chỉnh được ban hành có tên là Quốc triều hình luật (hay còn gọi là Luật Hồng Đức).
Nội dung của bộ luật này bao gồm:
- Phạm vi điều chỉnh rộng: Bộ luật Hồng Đức điều chỉnh hầu hết các quan hệ xã hội như hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, tố tụng, quân sự, bang giao quốc tế.
- Số lượng điều luật lớn: Bộ luật Hồng Đức bao gồm 722 điều, nhiều hơn so với bộ luật nhà Đường chỉ có 501 điều và bộ luật nhà Minh chỉ có 460 điều.
- Tính kế thừa và phát triển: Nội dung của Bộ luật Hồng Đức vừa thể hiện tính kế thừa vừa có tính phát triển với những tư tưởng tiến bộ mới thời Hậu Lê; đã trực tiếp kế thừa, phát triển và hoàn thiện nhiều thành tựu pháp luật của hệ thống pháp luật Lý - Trần.
- Đề cao tư tưởng “trọng pháp”: Vua Lê Thánh Tông khẳng định với quần thần: “Pháp luật là phép công của Nhà nước, ta và các ngươi đều phải tuân theo” và “đặt luật để trừ kẻ gian, sao dung được cho bọn coi thường pháp luật”.

Bình luận (0)
VĨNHKIÊN Vi
Xem chi tiết
Hello!
5 tháng 5 lúc 21:27

a, Lê Lợi đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, không chỉ như là người lãnh đạo tài ba mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước và quyết tâm giải phóng dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của ông, cuộc khởi nghĩa đã thu hút được sự tham gia của nhiều tầng lớp xã hội và các dân tộc, tạo nên sức mạnh đoàn kết chống lại quân Minh, cuối cùng giành lại độc lập cho đất nước.

b, Bài học kinh nghiệm từ thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn có thể áp dụng trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay bao gồm:
- Phát huy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước của toàn dân.
- Trọng dụng nhân tài, đề cao sự đóng góp của mọi người trong xã hội.
- Đề ra đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn.
- Đề cao lòng nhân đạo, thiện chí hòa bình trong mọi chính sách và quyết định.

Bình luận (0)
animepham
13 tháng 6 lúc 21:15

Câu 1: 

a. " Đời ... văn giỏi võ nhiều

 Ngoài dân thịnh vượng, trong triều hiền minh"

 => Hai câu thơ trên nhắc tới triều đại nhà Trần trong lịch sử Việt Nam.

b. 

 Lĩnh vực  Nội dung  Danh nhân tiêu biểu
 Sự thành lập 

-Cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu phải dựa vào thế lực họ Trần đánh dẹp các cuộc nổi loạn.

-1/1226 Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh => nhà Trần thành lập.

 Trần Cảnh
 Tư tưởng, tôn giáo

-Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo được coi trọng 

-Nhiều nhà Nho được giữ chức vụ quan trọng trong triều đình 

-Vua, quý tộc và nhân dân Sùng đạo Phật 

 Chu Văn An, Phạm Sư Mạnh, Trần Nhân Tông,..
 Văn học, nghệ thuật

-Văn học chữ Hán và chữ Nôm phát triển

-Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc độc đáo: Kinh đô Thăng Long, thành Tây Đô, tượng sư tử, hổ hình rồng được khắc trên đá,..

-Nghệ thuật diễn xướng phát triển nhiều loại hình: chèo, tuồng, múa rối,...

 Nguyễn Thuyên, Trần Nhân Tông, Chu Văn An
 Giáo dục, khoa học

-Sử học: bộ Đại Việt Sử Kí (Lê Văn Hưu), Việt Sử lược ,..

-Quân sự: binh thư yếu lược, Vạn kiếp tông bí truyền thư của Trần Quốc Tuấn 

-Y học: Thầy thuốc Tuệ Tĩnh nghiên cứu và viết sách về cây thuốc nam.

 Trần Quốc Tuấn, Tuệ Tĩnh

 

Câu 2:

- Để phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết của quân dân Đại Việt thời Trần trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay thì chúng ta cần:

+ Trước hết cần giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước đoàn kết dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển Tổ quốc.

+ Xây dựng quân đội, quốc phòng vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc và giữ vững độc lập, chủ quyền.

+  Ra sức phấn đấu học tập, tích cực rèn luyện, tu dưỡng, đạo đức để góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

 

_animepham_hoc24.vn

 

Bình luận (0)
Hồ Thị Trà My
Xem chi tiết
Vũ Đào Duy Hùng (haeng20...
6 tháng 5 lúc 22:46

$=>$ C. chỉ tấn công những nơi tập trung quân lương của nhà Tống.

Bình luận (0)