Huy Phạm
1 giờ trước (15:20)

thời tiền lê tương đối hoàn chỉnh hơn nhà đinh và thời tiền lê có quân chuyên biệt

Bình luận (0)
Nguyễn Kim Chi
1 giờ trước (15:20)

Bình luận (2)
Trịnh Đăng Khoa
OH-YEAH^^
2 giờ trước (14:51)

C

Bình luận (0)
Tô Hà Thu
2 giờ trước (14:53)

C

(ôi cái màn hình!)

Bình luận (1)
Nguyễn Khánh Quỳnh
2 giờ trước (14:53)

C

Bình luận (0)
....
3 giờ trước (13:48)

Anser reply image

 
Bình luận (0)
Cihce
3 giờ trước (13:51)

Tham khảo :

Nêu hoạt động của thành thị trung đại  :

- Sản xuất ngày càng phát triển nên họ có nhu cầu buôn bán - thành thị trung đại (sự xuất hiện của thành thị trung đại ) 

- Cư dân chủ yếu là thủ công nghiệp và thương nhân 

Nền kinh tế lãnh địa có điểm j khác so với nền kinh tế thành thị :

-  Kinh tế trong lãnh địa : nền kinh tế độc lập , khép kín , tự cung , tự cấp và chủ yếu là nông nghiệp
- Kinh tế trong thành thị : có sự trao đổi buôn bán tự do , kinh tế chủ yếu là thủ công nghiệp và thương nghiệp .

 

Bình luận (1)
_Sunn So Sad_
OH-YEAH^^
6 giờ trước (11:08)

7A

8A

14A

15C

16D

Bình luận (1)
_Sunn So Sad_
OH-YEAH^^
6 giờ trước (10:59)

Bé quá, bn ơi

Bình luận (3)
Tô Hà Thu
6 giờ trước (10:59)

m ei!M đăng thế n t lm nát óc đó m , cách ra!

Bình luận (2)
OH-YEAH^^
6 giờ trước (11:07)

1B

2B

3A

4A

5B

6A

 

Bình luận (0)
....
6 giờ trước (10:49)

*Vua Lý Thái Tổ cho dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long vì:

- Năm 110, vua Lý Thái Tổ đặt niên hiệu là Thuận Thiên và quyết định dời đô về Đại La (Hà Nội), đổi tên thành Thăng Long (có nghĩa là rồng bay lên).

Thành Đại La, đô cũ của Cao Vương, ở giữa khu vực đất trời, có thể  rồng cuộn hổ chầu, ở giữa nam, bắc, tây, đông, tiện hình thế núi sông sau trước, đất rộng và bằng phẳng, chỗ cao mà sáng sủa, dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật thịnh đạt phồn vinh, xem khắp nước Việt, chỗ ấy là hơn cả. Thực là chỗ hội họp của bốn phương, nơi thượng đô của kinh sư muôn đời”.

*Ý nghĩa của việc dời đô:

- Thể hiện sự sáng suốt của vị vua đầu tiên của thời Lý.

- Tạo điều kiện cho kinh thành Thăng Long dần dần trở thành đô thị phồn thịnh,  là bộ mặt của đất nước.

- Thể hiện được uy thế của Đại Việt: Thăng Long vừa là kinh đô của nước Đại Việt cường thịnh, vừa là một thành thị có quy mô lớn trong khu vực và trên thế giới lúc bấy giờ.

*Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý – Trần:

Nhà Lý (1009-1225); nhà Trần (1226-1400) ra sức hoàn chỉnh bộ máy thống trị;

-         Chính quyền trung ương: được tổ chức hoàn chỉnh.

+ Vua đứng đầu đất nước, nắm quyền hành cao nhất về chính trị, luật pháp, nghi lễ, đối ngoại.

+ Giúp vua trị nước có Tể tướng (Thái úy hay Tướng quốc), các đại thần, các chức hành khiển, các cơ quan hành chính, pháp lí như sảnh, việc, đài.

+ Ngoài ra, còn có các chức quan trong coi sản xuất nông nghiệp, hệ thống đê điều.

-         Chính quyền địa phương:

+ Đất nước được chia thành nhiều lộ, thời Trần, Hồ có các chức An Phủ sứ cai quản.

+ Dưới lộ là phủ, huyện, châu, hương, xã, đứng đầu xã gọi là quan xã.

-Thành Thăng Long được chia thành hai khu vực: Kinh thành của vua, quan và phố phướng của nhân dân, có chức Lưu thủ (thời Lý) hay Đại Doãn (thời Trần) trông coi.

Bình luận (0)
Phan Nguyễn Thanh Duy
6 giờ trước (10:50)

dời đô về thăng long tạo điều kiện để phát triển của đất nước

 

Bình luận (0)
Nguyễn Hà Giang
6 giờ trước (10:20)

- Năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, chọn Cổ Loa làm Kinh Đô

- Bỏ chức tiết độ sử của phương bắc.

- Thiết lập một triều đình mới :

 + Ở Trung ương : Đứng đầu nhà nước là vua quyết định mọi công việc về chính trị, quân sự, ngoại giao. Giúp việc là các quan văn, quan võ.

 + Ở địa phương : Cử các tướng có công coi giữ các châu quan trọng gọi là chức thứ sử

Bình luận (0)
Đỗ Phương Linh
6 giờ trước (10:31)

- Năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, chọn Cổ Loa làm kinh đô.

- Khẳng định 1 lần nữa nền độc lập chủ quyền của đất nước

- Làm mới tổ chức bộ máy nhà nước.

Bình luận (0)
Nguyễn Hà Giang
7 giờ trước (10:04)
Bình luận (0)
Nguyễn Bảo Anh
7 giờ trước (10:06)

Giữa thế kỉ XI, nhà Tống thường xuyên bị các nước Liêu, Hạ quấy nhiễu.

Bình luận (0)
Liah Nguyen
19 giờ trước (21:57)

a - 2

b - 4

c - 1

d - 5

 

Bình luận (0)
Nguyễn Kim Chi
20 giờ trước (21:07)

 Đó là sự phát triển của chế độ phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường

Bình luận (0)
Võ Minh Ngọc
7 giờ trước (9:20)

 Đó là sự phát triển của chế độ phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường.

 
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN