Hà Đức Thọ
Xem chi tiết
Dzịt
16 tháng 1 lúc 11:34

Hy vọng những bạn CTV mới trong nhiệm kỳ lần này đều sẽ có trách nhiệm và làm việc đàng hoàng ha :33

Bình luận (2)
POP POP
16 tháng 1 lúc 16:06

Kì này các bạn CTV sẽ được xem xét về độ tuổi, số lượng câu trả lời, số lượng GP, độ hoạt động gần đây, mức độ cống hiến với cộng đồng và đánh giá chung về thái độ làm việc - sinh hoạt. Các bạn yên tâm là sẽ lọc ra một đội ngũ CTV vừa chuyên môn vừa đạo đức!

Bình luận (5)
Khánh Linh
16 tháng 1 lúc 10:50

Chúc mừng nhiệm kì mới

Bình luận (3)
Phương An Đặng
Xem chi tiết
An Đặng
Xem chi tiết
Tấn Huy 6A3 Nguyễn
Xem chi tiết
Đăng Khoa
7 giờ trước (12:05)

A. renewal

B. renews

C. renewed

Bình luận (0)
Tấn Huy 6A3 Nguyễn
Xem chi tiết
Đăng Khoa
7 giờ trước (11:59)

A. festival (Sau "the" cần danh từ)

B. festive (trước danh từ cần tính từ)

Bình luận (0)
Tấn Huy 6A3 Nguyễn
Xem chi tiết
Đăng Khoa
7 giờ trước (11:41)

A. celebrations

B. celebrates

C. celebratory

Bình luận (0)
Tấn Huy 6A3 Nguyễn
Xem chi tiết
_Sunn So Sad_
7 giờ trước (11:30)

A

Bình luận (0)
Tấn Huy 6A3 Nguyễn
Xem chi tiết
_Sunn So Sad_
7 giờ trước (11:26)

C

Bình luận (0)
Tấn Huy 6A3 Nguyễn
Xem chi tiết
Mai Trung Hải Phong
7 giờ trước (11:25)

A

Bình luận (0)
_Sunn So Sad_
7 giờ trước (11:26)

C

Bình luận (0)
Tấn Huy 6A3 Nguyễn
7 giờ trước (11:27)

LÀ A HAY C 

 

Bình luận (1)
Tấn Huy 6A3 Nguyễn
Xem chi tiết
_Sunn So Sad_
7 giờ trước (11:19)

D

Bình luận (0)
Mai Trung Hải Phong
7 giờ trước (11:30)

A.money:nhấn âm đầu

B.happy:nhấm âm đầu

C.festival:nhấm âm đầu

D.ballon:nhấm âm hai

=>D

Bình luận (2)
Anh Thư Bùi
7 giờ trước (11:20)

Âm 1

Bình luận (0)
Mai Trung Hải Phong
7 giờ trước (11:22)

cannon nhấm âm hai

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM (olm.vn)