Khinh Yên
2 giờ trước (11:39)

went

watching

will visit

came

Bình luận (0)
Hoàng Hạnh Nguyễn
3 giờ trước (10:54)

1. I will buy some oranges and pineapples, and she will, too.

2. Neither I nor they are doctors.

Bình luận (0)
Hồ Hoàng Khánh Linh
3 giờ trước (10:47)

seo câu hỏi 2 giống của em zị

Bình luận (3)
_Sunn So Sad_
3 giờ trước (10:42)

câu 1 có 2 đáp án giống nhau ?

B

A

D

 

I saw that film last night, so did he

Would you like to come to my house for lunch? 

will meet

Bình luận (0)
_Sunn So Sad_
3 giờ trước (10:37)

C

Bình luận (0)
LunarEclipse
3 giờ trước (10:38)

C

Bình luận (0)
kimcherry
3 giờ trước (10:41)

C

Bình luận (0)
_Sunn So Sad_
3 giờ trước (10:36)

D

Bình luận (0)
Khinh Yên
3 giờ trước (10:36)

bạn ơi mình đã trả lời cả bài rồi bạn ?

Bình luận (2)
MinYewCou
3 giờ trước (10:37)
Bình luận (0)
_Sunn So Sad_
3 giờ trước (10:30)

B

Bình luận (0)
Cihce
3 giờ trước (10:30)

B

Bình luận (0)
I don
3 giờ trước (10:30)

B

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Khánh Huyền
3 giờ trước (10:17)

C. Check up

Bình luận (0)
_Sunn So Sad_
3 giờ trước (10:17)

C

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
3 giờ trước (10:18)

C

Bình luận (0)
Cihce
4 giờ trước (9:50)

C

Bình luận (0)
(っ◔◡◔)っ ♥ Kiera ♥
4 giờ trước (9:51)

C

Bình luận (0)
Hồ Hoàng Khánh Linh
4 giờ trước (9:51)

C

Bình luận (0)
_silverlining
4 giờ trước (9:02)

A - C - C

Bình luận (0)
Pé Pïnʚɞ︵²⁰⁰⁴
4 giờ trước (9:03)

A

C

C

Bình luận (0)
Lê Loan
4 giờ trước (9:03)

A

C

C

Bình luận (0)