Hà Đức Thọ
Xem chi tiết

Sau khi tham khảo ý kiến từ Quản lí Hoc24.vn - Thầy Hà Đức Thọ. Nhiệm kì này sẽ có 1 vài điểm đặc biệt sau:

1. Các bạn TV khác vẫn tiếp tục đăng kí ứng tuyển CTV vào link form sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0EMqA4MeCKs1x-b8R9dbpAocIHtXO-4t_G16JRLDspiDJxA/viewform

GV và QL sẽ kiểm duyệt đơn đăng kí thêm 2 lần nữa vào đầu tháng 3 và đầu tháng 4, nếu các bạn đăng kí mới tích cực sẽ được xem xét và chọn làm CTV nhiệm kì 23. 

2. Các bạn sau khi trở thành CTV nhiệm kì 23, tiếp tục hoạt động và vẫn nhận thưởng nhiệm kì như các CTV từ đầu kì khác.

Bình luận (1)
Kiều Vũ Linh
20 tháng 2 lúc 17:35

Chúc mừng các CTV nhiệm kỳ 23 trong danh sách lần này nhé 😂

Bình luận (0)
HaNa
20 tháng 2 lúc 18:09

Chúc mừng mng nhaaa :>

Bình luận (0)
Đậu Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Tuấn
19 tháng 2 lúc 22:11

Đéo

 

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
19 tháng 2 lúc 23:36

1 It is badminton that Carol loves 

2 It was the service of the hotel that the guests were most unhappy with

3 It was the wife that chose the furniture, not the husband

4 It is on Wednesday that the manager will send the signed contract to you

5 It was her lover that she gave the confidential documents

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
19 tháng 2 lúc 23:50

6 It was the waiter's attitude that made things worse

7 It was Peter that scored the first goal of the match, not Adam

8 It was in Rome that the couple first met each other 

9 It is James that falls in love with his co-worker

10 It is by using this software that you can kill computer virut

Bình luận (0)
Nguyên Nguyễn Hồ Xuân
Xem chi tiết
Phía sau một cô gái
17 tháng 2 lúc 22:37

Kevin:Now, let's decide on the three main benefits of academic study. First, I think it will help students develop critical thinking skills.

Anna:l agree, that's a crucial skill for success in any field.

Kevin: What do you think is the second benefit?

Anna: I think it's the opportunity to live independently, make new friends, and join different clubs.

Kevin: Now, let's think about one more benefit.

Anna: Well, academic study also provides the opportunity to develop research skills, which are valuable in many careers.

Kevin:I couldn't agree more. So, we've decided on the three main benefits: developing critical thinking skills, the opportunity for independence and social growth, and the development of research skills

Anna: Great! We're now ready to report to the class.

Bình luận (1)
Đậu Linh
Xem chi tiết
Phía sau một cô gái
16 tháng 2 lúc 20:13

(91) B. when

(92) D. not

(93) D. that

(94) C. and

(95) C. treat

(96) C. once

(97) B. saving

(98)  A. otherwise

(99)  A. after

(100) D. doctorates

Bình luận (0)
Đậu Linh
Xem chi tiết
_silverlining
18 tháng 2 lúc 10:47

loading...  

Bình luận (0)