Câu hỏi của trinh gia long - Mỹ thuật lớp 6

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

MINIGAME Mĩ Thuật + Văn học

Chào mọi người,sau khi được anh Nguyễn Trần Thành Đạt duyệt mình xin phép tổ chức cuộc thi!

Cuộc thi có 2 vòng:

Vòng 1:Phong cảnh Việt Nam và vẻ đẹp con người Việt Nam

Vòng 2:Bí mật

Đề bài:

Vẽ:Một danh lam thắng cảnh ở Việt Nam(5 điểm)

Văn:Nói lên vẻ đẹp con người Việt Nam(10 câu).(5 điểm)

+ Copy sẽ bị loại nhé!

+ Thấy ai copy sẽ được cộng 1 điểm(đối với người tham gia)

Phần thưởng:5 GP

+ Vòng 1:nhất 2 GP

+ Vòng 2:nhất 3 GP

Vòng 2 lấy 75% thí sinh cao điểm nhất ở vòng 1.

BGK:

Văn: Inosuke Hashibira

Vẽ:Hương San

Đăng kí như sau:

Tên:

Link hoc24:

Lớp:

Tỉnh thành:(không đc bỏ trống):

    29 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.